นิสิต BBIT ชั้นปีที่ 1 ดูงานนอกสถานที่ ณ ตลาดน้อย | 5 ธันวาคม 2566

นิสิต BBIT ชั้นปีที่ 1 ดูงานนอกสถานที่
ณ ชุมชนตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ | 5 Dec 2023

ทางภาควิชาฯ ขอขอบคุณร้านและโรงแรมที่เกี่ยวข้องในการให้นิสิต BBIT ชั้นปีที่ 1 ได้รับชมและฟังแนวความคิดในการออกแบบเพื่อใช้ในการทำวิชา Studio

ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

สามารถรับชมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โซว เฮง ไถ่ So Heng Tai

ไฉ่ย้ง hometel & cafe’studio

Talakkia Boutique Hotel