ทำไมต้องเข้า bbit

ประเด็นจูงใจของ BBIT / 7 เหตุผลหลักที่ต้องเรียน BBIT

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

 

1.   เรียน 4 ปี เผื่อไม่ชอบสายนี้ จะได้ไม่ต้องทนนาน 5 ปี ทำวิทยานิพนธ์ในสิ่งที่ไม่อยากทำ

2.  ไม่เน้นการออกแบบเป็นหลัก แต่เน้นความหลากหลายของความรู้ โดยเฉพาะสิ่งที่นำไปปฏิบัติได้จริง พิสูจน์ได้ จบออกไปเป็นนักปฏิบัติ

3.  เรียนทางวิทยาศาสตร์เพื่อตอบสนองความขาดแคลนบุคลากรในการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 และนโยบายนวัตกรรมแห่งชาติ โอกาสได้ทุนรัฐบาลต่อยอดการศึกษาสูงกว่า

4.  สนับสนุนการสอบเป็น ผชช. อาคารเขียว เพื่อสนองความต้องการของตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยจ่ายค่าสอบให้ กรณีสอบผ่านใน 1 ปีหลังเรียนจบ

5.  ใน 6 ปี ได้ ป.ตรี ป.โท ประสบการณ์ทำงาน ใบประกอบวิชาชีพ และใบรับรอง ผชช. อาคารเขียว

6.  มีโอกาสจบ ป.โท นวัตกรรมอาคาร ได้เร็ว เพราะยกเว้นให้ 2 วิชาที่เรียนใน ป.ตรีแล้ว

  7.  มีโอกาสได้ทุนเรียน ป.โท นวัตกรรมอาคาร ฟรี (เป็นการยกเว้นค่าเล่าเรียน) หากมีผลการ เรียนดี โดยทำงานต่างๆ  ช่วยเหลือทางภาควิชาเพื่อแลกกับการได้ทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานและโอกาสการเรียนจบเร็ว