คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญชวนน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม

“M6 meet AKU”

สัมผัสชีวิต ‘ถาปัตย์เกษตรฯ

ซึ่ง Season 2 นี้ เรามาในธีม “AKU Super Green!”

 

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562
เวลา 9.00 – 15.00 น.
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

กิจกรรม จะเป็นการจำลองการเรียนการสอนและทดลองทำงานออกแบบ ของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง 4 หลักสูตร ได้แก่

– หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
– หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ

นักเรียนผู้ที่สนใจ สามารถเลือก’สัมผัสชีวิต’ในฐานของหลักสูตรไหนก็ได้ โดยแต่ละฐานจะมีสองรอบ (เช้า-บ่าย)

สอบถามรายละเอียด หรือ ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่
โทรศัพท์: 02 942 8960 ต่อ 339 (ในเวลาทำการ)
หรือ
อีเมลล์: m6meetaku@gmail.co