วิทยากรรับเชิญจาก บริษัท ซิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด | 5 มกราคม 2567

วิทยากรรับเชิญจาก บริษัท ซิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด | 5 Jan 2024

ศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 (13:00-15:00)

คุณโยธิน และคุณวัชมล เรืองเล็ก วิทยากรรับเชิญจาก บริษัท ซิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ให้ความอนุเคราะห์นิสิต BBIT ปี 4 มาแชร์ประสบการณ์การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

และความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ

ภาควิชานวัตกรรมอาคารขอขอบคุณมา ณ ที่นี้