ขอเชิญนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และผู้มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “Eco Lecture Series”

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และผู้มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “Eco Lecture Series” วิทยากรรับเชิญ “คุณคำรณ สุทธิ” Managing Director, Eco Architect Co., Ltd. อังคารที่ 13 พฤศจิกายน

Read more