วิทยากรรับเชิญจาก บริษัท ซิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด | 5 มกราคม 2567

วิทยากรรับเชิญจาก บริษัท ซิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด | 5 Jan 2024 ศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 (13:00-15:00) คุณโยธิน และคุณวัชมล เรืองเล็ก วิทยากรรับเชิญจาก บริษัท ซิมไบโอซิส

Read more

วิทยากรรับเชิญจาก บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด | 12 มกราคม 2567

วิทยากรรับเชิญจาก บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด | 12 Jan 2024 ศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 (13:00-15:00) วิทยากรรับเชิญจาก บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด คุณอิทธิศักดิ์ พฤฒไชยวิทย์ (ผู้จัดการแผนก R&D) และ  คุณมานะ

Read more

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 : TCAS 2

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 : TCAS 2 15 กุมภาพันธ์ 2567 – 21 มีนาคม 2567 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 : TCAS

Read more

นิสิต BBIT ชั้นปีที่ 1 ดูงานนอกสถานที่ ณ ตลาดน้อย | 5 ธันวาคม 2566

นิสิต BBIT ชั้นปีที่ 1 ดูงานนอกสถานที่ณ ชุมชนตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ | 5 Dec 2023 ทางภาควิชาฯ ขอขอบคุณร้านและโรงแรมที่เกี่ยวข้องในการให้นิสิต BBIT ชั้นปีที่ 1 ได้รับชมและฟังแนวความคิดในการออกแบบเพื่อใช้ในการทำวิชา Studio ไว้ ณ

Read more

นิสิต BBIT ชั้นปีที่ 1 ดูงานนอกสถานที่ ณ สัปปายะสภาสถาน (รัฐสภาใหม่) | 5 ธันวาคม 2566

นิสิต BBIT ดูงานนอกสถานที่ ณ สัปปายะสภาสถาน (รัฐสภาใหม่) | 5 Dec 2023 ทางภาควิชาฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านในการพานิสิต BBIT ชั้นปีที่ 1 เดินชมสัปปายะสภาสถาน (รัฐสภาใหม่) ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

Read more

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และผู้มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “Eco Lecture Series”

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และผู้มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “Eco Lecture Series” วิทยากรรับเชิญ “คุณคำรณ สุทธิ” Managing Director, Eco Architect Co., Ltd. อังคารที่ 13 พฤศจิกายน

Read more